Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / На 22 април се открива пролетна „Академия за мита и данъци“ на Стопанския факултет с участието на екипа на МП „Митнически и данъчен контрол“

   

21.04.2021

 

На 22 април се открива пролетна „Академия за мита и данъци“ на Стопанския факултет в рамките на магистърската програма „Митнически и данъчен контрол“. Вижте повече информация в страницата на академията Академията.

Academy

Ректорът на СУ „Св.Климент Охридски“-проф. дфн Анастас Герджиков, Деканът на Стопанския факултет на доц. д-р Атанас Георгиев, както и проф. д-р Теодор Седларски - Директор на Центъра за образователни услуги на СУ, създадоха възможност и дадоха свобода за формиране на платформа за споделяне на знания в областта на националното, европейското и международното данъчно и митническо право и контрол между представителите на практиката, теорията, студентите и докторантите, каквато е „Академията за данъци и мита“. Инициативата привлича все повече последователи.

Тенденцията е все повече студенти и докторанти да срещат там своите бъдещи работодатели. Академията се развива благодарение и на подкрепата на Фондация за развитие на търговското право, EY, KPMG, Deloitte, Kambourov & Partners Attorneys at Law, Таксакта, приходните администрации – Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“, включително и на много други.

Водещите преподаватели в академията са:

  • гл. ас. д-р Цветан Мадански, преподавател по митнически и данъчен котрол в Катедра „Икономика“ на Стопанския факултет на СУ;
  • доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, преподавател по финансово и данъчно право в Катедра „Икономика и управление по отрасли“ в Стопанския факултет на СУ;
  • проф. д-р Ганета Минкова, преподавател в Геолого-географски факултет на СУ;
  • Ирена Ставрева, с 25 години трудов стаж в системата на митниците; член на екипа на Магистърска програма „Данъчен и митнически контрол“, Стопански факултет на СУ;
  • Ирина Кирова, главен юрисконсулт в отдел „Обжалване“, дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ към Централно управление на НАП;
  • Съдия Маруся Димитрова, с 38 години трудов стаж в съдебната система;
  • Иван Антонов - главен юрисконсулт в дирекция СИДДО при Централно управление на Национална агенция за приходите