Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Кръгла маса на тема „Геймификация в образованието“ ще се проведе на 7 юни в Стопанския факултет

   

03.06.2024

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса на тема „Геймификация в образованието“. Събитието ще се проведе на 7 юни (петък) от 9:00 часа в зала 315 в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Форумът ще се проведе в смесена форма (онлайн/присъствено). Той е посветен на предизвикателствата пред използването на игрови подходи и иновативни модели в образованието.

7 юни 900 часа Зала 315, Стопански факултет

Кръглата маса се организира във връзка с изпълнението на проект „SUMMIT BG-RRP-2.004-0008-C01“ (проект № 70-123-190 от 12.02.2024 г., към сесия II към ДЕЙНОСТ 3.4).

Програма
9:00 – 9:15 Регистриране на участниците
9:15 – 9:20 Откриване на събитието - проф. дн Цветан Давидков – председател на Научния комитет
Панел І

 

9:20 – 9:35

 

ИГРИТЕ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ДИСЦИПЛИНИ: ОПИТ, ПРОБЛЕМИ И РАЗСЪЖДЕНИЯ - проф. д-р Анастасия Бънкова, СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет / доц. д-р Тодор Ялъмов, СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет

 

9:35 – 9:50

 

GAMIFICATION IN UNIVERSITIES – STUDENTS' SATISFACTION AND ASSURANCE OF LEARNING - Prof. Nadya Velinova-Sokolova, Ph.D; Sofia University “St.Kliment Ohridski” - Faculty of Economics and Business Administration

 

9:50 – 10:05

 

EVOLUTION OF TEACHING MODUS OPERANDI - SCHOLASTICISM TO GAMIFICATION - Prof. PhD Angel Marchev, University of National and World Economy / Associate Prof, PhD Angel Marchev, Jr., University of National and World Economy

 

10:05 – 10:20

 

Игри, надиграване и изкуствен интелект в университетското обучение по стопанско управление - проф. д-р Георги Менгов, СУ „Св. Климент Охридски“ - Стопански факултет; проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева, СУ „Св. Климент Охридски“ - ФФ

 

10:20 – 10:35

 

LEVERAGING BELBIN ROLE MODEL AND BURTLE TEST FOR ENHANCING ENTREPRENEURSHIP EDUCATION THROUGH GAMIFICATION: AN EMPIRICAL STUDY - Prof. Sonia Mileva, Dsc., Sofia University "St. Kliment Ohridski", Bulgaria / Prof. Veneta Andonova, PhD. Universidad de los Andes School of Management in Colombia / Aleksey Potebnya, PhD., Sofia University St. Kliment Ohridski“, Bulgaria

 

10:35 – 11:00

 

Отговор на въпроси / Дискусия върху изнесените доклади

 

11:00 – 11:20

 

Почивка
Панел ІІ

 

11:20 – 11:35

 

ИЗСЛЕДВАНЕ ПОТЕНЦИАЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ ИНСТРУМЕНТИ С ИГРОВИ ДИЗАЙН В УСЛОВИЯТА НА ВОДЕН СТРЕС: ДАННИ ОТ МУЗЕИ НА ВОДАТА В БЪЛГАРИЯ - Доц. д-р Атанас Георгиев - СУ „Св. Климент Охридски“ - Стопански факултет / хон. ас. Теодор Даскалов - СУ „Св. Климент Охридски“ - Стопански факултет

 

11:35 – 11:50

 

EDUCATIONAL APPROACHES AND MARKETING FUNCTIONS OF GAMIFICATION IN RETAIL: A STUDY BASED ON CUSTOMER FEEDBACK IN BULGARIA APPLYING PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES AND OCTALYSIS FRAMEWORK METHODS - Rumen Petkov, PhD Candidate, Sofia University “St. Kliment Ohridski“ - Faculty of Economics and Business Administration

 

11:50 – 12:05

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕЙМИФИКАЦИЯ ПРИ НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАВИЦИ, СВЪРЗАНИ С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ - Проф. д.ик.н. Невяна Кръстева, СУ „Св. Кл. Охридски“ – България / хон. ас. Емил Георгиев - СУ „Св. Кл. Охридски“ – България / доц. д-р Нора Маджар, Университет на Кънектикът, САЩ

 

12:05 – 12:20

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ И ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ МЕТОДА „УЧЕНЕ ЧРЕЗ ИГРА“ - доц. д-р Ия Петкова, СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет; Доц. д-р Иван Ангелов, СУ „Св. Климент Охридски“ - Стопански факултет

 

12:20 – 12:35

 

ИГРИ В ОБУЧЕНИЕТО („ПЪТЕВОДИТЕЛ НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ СТОПАДЖИЯ“) - проф. д.н. Цветан Давидков, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - Стопански факултет

 

12:35 – 12:55

 

Отговор на въпроси / Дискусия върху докладите от панела

 

12:55 – 13:00

 

Заключителни думи. Закриване

 

13:00 – ……

 

Неформално общуване

 

Линк за онлайн участие: https://bit.ly/3WYZ7vF