Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Институционална подкрепа от Националната агенция за приходите за магистърските програми на Стопанския факултет

   

19.01.2023

 

На 18 януари 2023 г. доц. д-р Димитър Златинов, ръководител на МП „Икономика и финанси“, доц. д-р Цветан Мадански, ръководител на МП „Митнически и данъчен контрол“, и д-р Стоян Шаламанов, ръководител на МП „Бизнес икономика“, проведоха среща с главния секретар на Националната агенция за приходите – г-н Гавраил Забуртов, г-жа Росица Василева, началник на отдел „Обучение“ в дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Централно управление на НАП, служители от дирекция „Управление на човешките ресурси“, дирекция „Данъчно-осигурителна методология“, дирекция „Контрол“ и дирекция „Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане“. Проведената среща бе в рамките на институционалното споразумение между СУ „Св. Климент Охридски“ и Националната агенция за приходите за развиване на възможностите за специализирано обучение в магистърските програми на Стопанския факултет.

viber_image_2023-01-18_11-49-06-716

През летния семестър специалисти от НАП ще се включат като гост-лектори в задължителни и избираеми курсове в МП „Икономика и финанси“, МП „Митнически и данъчен контрол“, МП „Бизнес икономика“, МП „Икономика и право“ и МП „Икономика и управление на публични ресурси“, и студентите ще имат възможност да получат знания и умения от тяхната висока експертиза по въпроси, произтичащи от данъчното и осигурителното законодателство в страната, данъчното третиране и облагане, фискалния контрол и практическите аспекти на провеждането на фискалната политика, уменията за работа в публичната администрация и ефективната комуникация. В практически план студентите ще могат да се запознаят и с конкретни процедури в рамките на данъчния контрол, акцизната политика, избягването на двойното данъчно облагане и прилагането на законодателството в тази насока. За студентите от Стопанския факултет ще бъдат осигурени възможности за стажантски програми и практическо обучение в структурите на Националната агенция за приходите и достъп до материали от богатата и модерно развита програма за обучение на НАП.

По време на проведената среща и от двете страни бе подчертана важността на сътрудничеството и неговото развиване във взаимен интерес, с оглед общата мисия за изграждане на висококвалифицирани специалисти в публичната администрация и за нуждите на бизнеса.