Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Европейски учени представиха своите изследвания по темата за младежкото включване в София

   

19.12.2022

 

На 19 декември в зала 401 на Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе среща на работната група по проект COST Action 17114 (Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth – YOUNG-IN). На срещата присъстваха учените, отговарящи за изготвянето на препоръките към политиците и политическите групи, издадени след 4-годишни трансдисциплинарни сравнителни изследвания, осъществени в периода от 2018 до 2022 г.

319310212_548208167211956_1961820126571793542_n

Проектът има за цел да разбере взаимовръзката на недостатъците, пред които са изправени младите хора в цяла Европа в процеса на навлизане в зрелостта, и как политиките могат да смекчат този отрицателен ефект, и по-конкретно:

  • пречки в намирането на достойна работа;
  • създаване на семейство;
  • гласът на младите хора да бъде чут в политическите процеси.

В проекта участват над 50 учени от над 30 страни, представители на различни области, сред които социология, педагогика, управление и др.

319940355_696565295514699_7416178426070551758_n

По време на срещата на работната група бяха дискутирани приемането на т.нар. препоръки към политическите лидери за моделиране, промяната на публичните политики по отношение младежкото включване, достъпа до обучение, формирането на семейство и намирането на достойна работа.

Повече информация по темите да бъде представена на 21 февруари 2023 г. на европейски форум на заинтересованите страни в Брюксел, Белгия. Деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев поздрави участниците в работната група и сподели, че очаква с нетърпение съвместната им работа по проекта в бъдеще.