Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Екипът на VMware проведе двудневен интерактивен онлайн курс за студентите на Стопанския факултет на СУ

   

23.04.2021

 

Екип от 7 служители на VMware проведе интерактивен онлайн курс за студентите на Стопанския факултет на СУ на тема „Визуализация на данни от аналитично изследване“. В рамките на двудневна уикенд сесия студенти от МП „Счетоводство и анализ на големи данни“, МП „Счетоводство и одит“ и МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“ работиха върху казус под менторството на професионалисти от няколко отдела на компанията.

vnware

Представеното учебно съдържание беше структурирано в 5 модула, които покриват знания и умения, необходими в процеса на планиране, организиране, провеждане и презентиране на аналитично изследване. Учебното съдържание на всеки от модулите беше илюстрирано в контекста на казус на тема COVID-19. Студентите бяха разделени в екипи и всеки екип разработи аналитично решение на поставения казус в рамките на учебен проект под менторството на екипа на VMware.

vmware 1

Курсът завърши с презентации на решенията на всеки от екипите. След формалното закриване на лекционната сесия, студентите имаха възможност да поговорят с екипа на VMware, да получат обратна връзка, както и насоки за бъдещо развитие.