Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. д-р Мурман Маргвелашвили от Ilia State University в Грузия проведе гост-лекции в енергийната програма на Стопанския факултет

   

03.06.2024

 

Доц. д-р Мурман Маргвелашвили, водещ енергиен експерт в Грузия и преподавател и директор на енергийна магистърска програма в грузинския Ilia State University, изнесе лекции в дисциплината „Мениджмънт на енергийни и ютилити компании“ за студентите от магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Margvelashvili-1

Доц. Маргвелашвили представи темата „Green Hydrogen and Its Role in the Energy Transition“ на английски език като част от споразумение за мобилност по „Еразъм +“, сключено миналата година между Стопанския факултет и Ilia State University в Тбилиси, Грузия.

В рамките на посещението си доц. Маргвелашвили проведе срещи с преподавателите в дисциплината „Мениджмънт на енергийни и ютилити компании“ – доц. д-р Атанас Георгиев и г-жа Ива Петрова (дългогодишен преподавател в Стопанския факултет и понастоящем – зам.-министър на енергетиката на Република България), както и със зам.-декана за международна дейност и университетско сътрудничество доц. д-р Марселен Йовоган. Беше проведена и среща в Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Република България. Благодарение на онлайн семинар на Дипломатическия институт преди няколко години бяха осъществени и първите контакти между двата университета в областта на енергийната и климатична дипломация и енергийната икономика.

Margvelashvili-2

Доц. д-р Мурман Маргвелашвили е изследовател, преподавател и международно признат експерт по енергетика, с над 35 години опит в приложни и научни проекти. Завършил е Физическия факултет на Държавния университет в Тбилиси през 1978 г. и придобива кандидатска (докторска) степен в Московския институт за ядрени изследвания през 1989 г. Д-р Маргвелашвили провежда теоретични изследвания във физиката на високите енергии в Грузия и в чужбина и публикува статии в международни списания. От 1994 г. работи в енергийния сектор на Грузия по инфраструктурни проекти, енергийно планиране, международен енергиен транзит, развитие на хидроенергия, енергийни реформи, пазар на електроенергия и енергийни стратегии. Като международен консултант е работил за Европейската комисия и Международната енергийна агенция в страните от Източния блок.

От 2007 г. доц. Маргвелашвили ръководи мозъчен тръст – World Experience for Georgia, който изследва и анализира национални и международни аспекти на енергийната политика, енергийната стратегия, енергийната сигурност и енергийното планиране, изменението на климата, устойчивата енергия. Ръководи магистърската програма по Енергиен мениджмънт и устойчиво развитие в Ilia State University.