Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. Асена Стоименова, дф, Изпълнителен директор на Изпълнителната Агенция по Лекарствата - гост-лектор в курса по Стратегическо управление

   

08.11.2016

 

На 29.10. 2016г. Доц. Асена Стоименова, дф бе гост-лектор в курса по Стратегическо управление.

1

Доц. Асена Стоименова се дипломира от Фармацевтичен факултет, МУ-София през 1996 г., защитава докторска дисертация в областта на социалната медицина и организация на здравеопазването и фармацията през 2007 г. и получава магистърска степен по здравен мениджмънт и обществено здраве през 2012 г. Към настоящия момент доц. Стоименова е преподавател в Катедра “Организация и икономика на фармацията” във Фармацевтичен факултет, МУ-София. Научните й интереси включват управление на качеството, фармакоикономика, фармацевтично законодателство, социална фармация, продължаващо обучение на магистър-фармацевтите, лекарствена употреба, употреба на хранителни добавки и др. Доц. Стоименова преподава управление на качеството във фармацевтичната индустрия, фармакоикономика, социална фармация и медицински изделия. Автор и съавтор е на повече от 100 публикации в научни списания в областта на научните й интереси. Доц. Стоименова е водещ одитор по стандарт ISO 9001, с насоченост към здравеопазването (фармацевтични производители и дистрибутори, договорни изследователски организации, болнични лечебни заведения и др.) Като консултант в областта на управление на качеството доц. Стоименова е развила и внедрила повече от 30 системи за управление на качеството в производители и дистрибутори на лекарствени продукти, медицински изделия и хранителни добавки. Председател на Комисията по качество на Българския Фармацевтичен Съюз (2007-2010) и заместник-председател на същия за периода 2010-2013 г. Освен академичната кариера, доц. Стоименова има повече от 14 години опит във фармацевтичната индустрия в областта на управлението на качеството, регулаторна дейност и наблюдение на лекарствената безопасност. Член на Националния Съвет по Цени и Реимбурсиране на Лекарствените продукти – 2013-2014. От юли 2014 г. доц. Стоименова е Изпълнителен директор на Изпълнителната Агенция по Лекарствата към Министъра на здравеопазването.

На публичната лекция присъстваха студенти от Магистърски програми Бизнес- администрация – Стратегическо управление , Бизнес-администрация – Стратегическо управление – на английски език , Еразъм студенти от Франция, Германия, САЩ, докторанти.

2

 

Темата на лекцията бе « Strategic Planning and the Public Sector ».

 

3