Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Държавен изпит за МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“ (задочно)

   

14.09.2022

 

Уважаеми студенти,

Държавният изпит ще се проведе на 12 октомври 2022 г. от 10:00 ч., зала 308 в сградата на Стопанския факултет

Заявления за явяване на държавен изпит ще се приемат онлайн в периода 04-06.10.2022 г.

Заявлението се разпечатва, попълва, подписва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на Недялка Милева – mileva@feb.uni-sofia.bg . При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение. В случай, че не получите отговор до 1 работен ден, моля да се свържете с нас на телефон 0878 437 462

 

ВАЖНО!

  1. До защита на магистърска теза и явяване на държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички семестриални изпити и имат необходимия брой кредити по учебен план.
  2. Задължително се предават 2 снимки паспортен формат при инспекторите, отговарящи за ОКС „магистър“ в кабинет 130 в сградата на Стопанския факултет, или се изпращат по пощата, включително чрез куриер, на адрес: София, п.к. 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3, Стопански факултет.
  3. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетния номер на студента.
  4. В деня на изпита студентите задължително трябва да носят студентските си книжки. Студент без студентска книжка не се допуска в залата за изпит.
1BG