Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / 120 години катедра „Икономика“ – онлайн семинар, посветен на динамиката на сивата икономика в България

   

30.03.2022

 

На 23 март 2022 г. от 18:00 ч., в рамките на онлайн семинар, проф. д-р Стефан Петранов представи резултати от изследователския проект „Приложение на монетарния метод за оценка на размера на сивата икономика в България“, реализиран от екип към катедра „Икономика“ на Стопанския факултет.

По време на семинара проф. Петранов разгледа какво представлява сивата икономика и какви са нейните положителни и отрицателни аспекти като явление, представи оценки за мащаба на сивата икономика в световен план и методологията за анализ и оценка на нейния размер в България между 2016 и 2019 г.

Основните изводи бяха насочени към намаляващия дял на сивата икономика в България през последните години, което беше обосновано от гледна точка на мерките на икономическото управление в страната и глобалните тенденции. Резултатите от изследването ще бъдат публикувани в сп. Икономически изследвания на Института за икономически изследвания на Българската академия на науките.

1

В последващата дискусия бяха коментирани интересни въпроси, свързани със скоростта на обращение на парите в официалната и сивата икономика и влиянието на нелегалните парични трансакции върху динамиката на сивата икономика. Онлайн семинарът може да бъде проследен на следния линк: https://bit.ly/shadow-economy-seminar

2

На 13 април 2022 г. катедра „Икономика“ организира втори онлайн семинар, посветен на изследванията на сивата икономика, който допълнително ще бъде анонсиран.

 

 

____________________________

Катедра "Икономика" на Стопанския факултет е приемник на катедра "Политическа икономия", създадена с решение на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет. Само катедра "Политическа икономия" остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра "Икономика" продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата ще отбележи 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина.