Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Преподаватели - Катедра Стопанско управление / Доц. д-р Олимпия Ведър-Величкова - ръководител катедра

   

 

Доц. д-р Олимпия Ведър е преподавател в Катедра "Стопанско управление" и научен секретар на Катедрата от създаването на Стопанския факултет.

 

Чете лекции по "Управление на човешките ресурси" и "Съвременни развития и иновации в управлението на човешките ресурси".

 

Професионалните ѝ интереси са свързани с особеностите на управлението на хората в организациите, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и преодоляването на професионалния стрес, както и с проблемите на деловата комуникация.

 

Автобиография (pdf)

ResearchGate: Олимпия Ведър-Величкова

RePEc: Олимпия Ведър-Величкова

 

Списък на публикациите