Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Изследователи (R4/R3/R2/R1) / Д-р Мартина Арабаджиева (R2)

   
thumbnail_MA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Мартина Арабаджиева е изследовател (R2) в Стопански факултет на СУ „Климент Охридски” от 2019 г. Защитила е дисертация на тема „ Управление и финансиране на висше образование“ във факултета. Моделът за разпределение на финансовите ресурси е възприет като добър модел от специализираните дирекции на МОН. Научните й интереси са свързани и с изследване на научна оценка, социално предприемачество, младежка безработица.

В професионален план Мартина Арабаджиева има опит като консултант на научни издания, работа със световни научни бази данни, данъчен консултант в КПМГ България, както и проблеми ,свързани с оценка и подбор на ЧР в сферата на средно образование. Активно участва в изпълнението на разнообразни национални и международни проекти, посветени на образование и наука. Проектната й дейност включва работа по европейските програми Еразъм +, Хоризонт 2020 - дейности Мария Склодовска Кюри и Европейски научен съвет; програма КОСТ, както и редица национални програми. Опитът й обхваща различни дейности от подготовка на проектни предложения, администриране и организиране на дейности, отчитане, осъществяване на връзка между заинтересовани страни от публичната сфера, бизнеса, академичната среда, граждански организации.

Мартина Арабаджиева е част от мрежата за оценка на социални науки AESIS и има публикации в индексирани национални и международни издания.

 

Списък с публикации

Research Gate: Martina Arabadzhieva