Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Следдипломна квалификация / ИСТОРИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗИРА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2021/2022

   

 

Историческият факултет е водещ в сферата на обучението и научните изследвания в различните области на историческото познание: българска история, тракология, старата и средновековна история, история на балканските народи, Византия и Русия, археология, архивистика, етнология, подготовка на учители по история

СДК "УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ"

 • Едногодишни курсове за придобиване на професионална квалификация „Учител по история“
 • Задочна форма
 • Групово и индивидуално обучение;
 • За специалисти (завършили специалностите на Исторически факултет в СУ или други ВУЗ)
 • За неспециалисти – полагат допълнителни исторически дисциплини според изготвения Учебен план
 • Приемът се осъществява по документи
 • СДК може да се реализира едновременно с магистърска програма или докторантура

За академичната учебна година 2021/2022

 • За групово обучение документите се подават от 1 юни до 10 септември 2021 г., а за летния семестър от 1 декември до 15 януари 2022 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Декана на Историческия факултет
 • Копие от дипломата за висше образование

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА СЕ ИЗДАВА:

 • СВИДЕТЕЛСТВО за придобита допълнителна квалификация
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършилите краткосрочните програми

ФОРМУЛЯР-ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СДК:

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Ректорат, Южно крило, ет. 2

Деканат – каб. 40 Б

Приемно време: 9.00 – 12.00 и 14.00 – 16.00 – всеки работен ден

Тел.: 02 9308 223

 

Д-р Елена Ценкова - etsenkova@admin.uni-sofia.bg

Проф. д-р Ивайла Попова – ilpopova@uni-sofia.bg