Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Създаване на клуб на възпитаниците на ГГФ (Алумни клуб)

   

УВАЖАЕМИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ГГФ!

 

Ръководството на факултета започва кампания за създаване на клуб на възпитаниците на факултета (Алумни клуб).
Целта на създаването му е да се проследи реализацията на кадрите, които факултетът подготвя на пазара на труда. От друга страна Алумни клубът подпомага дейността на Факултета посредством изготвянето на предложения и идеи по актуални и важни за студентите на факултета въпроси; експертен опит и стратегии за развитие на факултета; възможности за реализация на партньорства, съвместни проекти, инициативи и др.

 

Алумни клубът ще реализира своята съвещателна и консултативна дейност в полза и в подкрепа на развитието на факултета за споделяне на опит, успешни практики и устойчивост на постигнатите резултати и ще изработва работни предложения за евентуална бъдеща реализация.

 

За да станете член на клуба е необходимо да попълните анкетната карта, която може да намерите тук и да я изпратите на адрес: alumni_reg@gea.uni-sofia.bg.