Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / Учебна дейност / Инструкции за работа на ОПЛ

   

Оторизираното за програмата лице(ОПЛ) е получило права от оторизираното за звеното лице (ОЗЛ) в Мудъл, в раздела "Проверка за уникалност и плагиатство" в съответната специалност или програма.

Забележка: Инструкциите по-надолу посочват промените, които стандартно е необходимо да бъдат направени. Останалите настройки са по подразбиране.

Етапи на подготовка за проверка при защити:

1. Начало
Платформа "Мудъл" на СУ → Влизане с потребителско име и парола

2. Достигане до програмата или специалността

а)
Проверка за уникалност и плагиатство/Check for uniqueness and plagiarism
ДИПЛОМНИ РАБОТИ И ДИСЕРТАЦИИ
(Най-долу в страницата)

б) Избор на
Физически факултет → Бакалавърски специалности / Магистърски програми → Съответната специалност / програма

3. Добавяне на липсваща категория с настоящата учебна година (опция)
Настройки (в лявата колона, най-отдолу) → + Добавяне на подкатегория
Име на категория: учебна година (например 2021/2022)
Бутон "Създаване на категория"

В позиция в съответната специалност и учебна година
4. Добавяне на нов курс

Бутон "Добавяне на нов курс"

Пълно име на курс: Защити на дипломни работи, дата и година
Кратко име на курс: (по избор) Защити-Физика-2021-есен (използва се при електронни съобщения)
Дата за край на курса: Избира се дата след защитата
Формат на курс
- Формат: Курс с единствена дейност
- Type of activity: Задание
Бутон "Запазване и показване"
Бутон "Продължаване към съдържанието на курса"

5. Добавяне на нов ресурс "Задание"

Появява се нова страница "Добавяне на нов ресурс Задание"
Име на заданието: (по избор) Проверка
Достъпност
- Краен срок: деня на защита 00:00 часа
- Да ми се напомни да оценя след: Маха се отметката за "Разрешаване"
Типове задания
- Типове задания: Остава отметката за "Качване на файлове"
- Допустими файлови типове: Бутон "Изберете" -> Document files - Разширяване - Отметки на Odt, Pdf, Docx, Doc
- Бутон "Записване на промените" (най-отдолу)
Уведомления
- Уведомяване на оценяващите при предаване: Да
- Настройка "Уведомяване на студентите" по подразбиране: Да
Оценка
- Оценка: Без оценка
StrikePlagiarism.com plugin
- Use strike plagiarism plugin: Да
- Notify teacher(s): Маркират се факултетските администратори от списъка (използвайте бутона Ctrl от клавиатурата за добавяне)
- When should the file be submitted: Submit file when student sends for marking
- Document sending: Send all documents for anlysis
- Show StrikePlagiarism.com status to student: Винаги
- Show similarity score to student: Винаги
- Show similarity report to student: Винаги
- Send student email: Да
Бутон "Запазване и показване"

В лявата колона съществува поделемент "Участници"
6. Записване на участници (възможно е многократно)

Бутон "Записване на участници" - дипломни ръководители, комисия / ръководител на програма
Избиране на потребители -> Търсене (по имена или факултетен номер) - може и групово
Задаване на роля - Student или Teacher
Бутон "Записване на избраните потребители и кохорти"