Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Защити и държавни изпити

   

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по специалностите във Физическия факултет

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

Описание на процедурата за проверка

 

Комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през учебната 2023/2024 г. на студенти ОКС „бакалавър“ по специалности

Служебна бележка за липса на задължения към библиотеката на факултета

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 2024 г.

Физика и информатика
Информатика и информационни технологии - 09.07.2024 г., 11 часа, 403, ФМИ.

Компютърно инженерство
Дата: 16.07.2024 от 9.15 ч
Място: А313
Изпитът е писмен. Включва 20-25 въпроса с избираем отговор. Продължителност 3 часа.
Необходими документи за допускане до държавен изпит - служебна бележка от отдел „Студенти“ за успешно положени изпити.
Конспект за държавния изпит за специалност КИ можете да намерите ТУК

Оптометрия
Държавните изпити на студентите от специалност "Оптометрия" – бакалавърска (РО, ЗО) и магистърска (РО, ЗО) степен, ще се проведат на 25-ти и 26-ти юли. Писменият изпит ще започне от 9 ч. на 25-ти юли в зала А205.
Необходими докумнети за допускане до държавен изпит:

  • Служебна бележка от отдел „Студенти“ за успешно положени изпити.
  • Служебна бележка от отдел „Библиотеката“ на ФзФ за липса на задължения.

Конспекти:

Често използвани формули и дефиниции, които може да ползвате по време на държавния изпит, може да намерите ТУК .

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ 2024 г.

 

БАКАЛАВРИ

АМГ
редовна сесия - 11.07.2024 от 10:00 часа в В60
септемврийска сесия - 12.09.2024 от 10:00 часа в В60
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

КФЕ
редовна сесия - 16.07.2024(вторник) от 9:15 часа в Б428
септемврийска сесия - 10.09.2024(вторник) от 9:15 часа в Б428
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

КИ
17.07.2024 г. от 9:15 часа в А301
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

ФЛФ
23.07.2024 г. от 13:30 часа в зала 311-ЛЛТ
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

NPP
редовна сесия - 25.07.2024 г. от 10:15 часа в семинар В29а
септемврийска сесия -11.09.2024 г. от 10:15 часа в семинар В29а
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК
Additional information about defenses can be found HERE

МФ
25.07.2024 г. от 14:15 часа в семинар В29а
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

Физика, ККТФ
26.07.2024 г. (петък) от 9:00 часа в Заседателна зала (А415)
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК
11.09.2024 г. от 9:00 часа в Заседателна зала (А415)
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

ЯТЯЕ
26.07.2024 г. от 14:15 часа в семинар В29а
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

ИФ
30.07 (вторник) от 10:00 часа в зала Б202
17.09 (вторник) от 10:00 часа в зала Б202
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

 

МАГИСТРИ

БМУ, АКИК
15.07.2024 г. (понеделник) от 9:15 в зала Б428
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

КФЕ
редовна сесия - 16.07.2024(вторник) от 14:00 часа в Б428
септемврийска сесия - 16.09.2024(понеделник) от 14:00 часа в Б428
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

МЕИТ
18.07.2024 г. от 10:00 часа в Б302
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

МФ
24.07.2024 г. (сряда) от 10:15 часа в зала А315
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

ЯЕТ
3 сем. / 4 сем. / 5 сем. - 24 юли от 11:15 часа
4 сем. - 25 септември от 11:15 часа
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

МФ на англ. (Модерна)
25.07.2024 г. от 10:15 часа в семинар В29
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

КЕЛТ
17.09.2024 г. от 13:30 в зала 311-ЛЛТ
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

 

 

Архив