Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Учебни планове

   

Пояснение:

  • Посочете върху връзката , за да разберете за кои курсове важи планът.

Бакалаври

 

Специалност

 

Редовно обучение

 

Задочно обучение

Последни варианти   Стари действащи Последни варианти Стари действащи
Физика
ИФ
ЯТЯЕ    
ФМ    
АМГ
МФ    
ФИ    
КФЕ ,    
Оптом.
ККТФ    
ФЛФ ,    
КИ          
УПНОСО          
NPP            
QNPP            

 

Магистри

Програма

Редовно обучение

Задочно обучение

Последни варианти Стари действащи Последни варианти Стари действащи
Оптика и спектроскопия 3 сем.      
Теоретична и математическа физика 3 сем.      
Физика на ядрото и елементарните частици 3 сем.
5 сем.
     
Плазмени технологии и термоядрен синтез 3 сем.      
Медицинска физика 3 сем.
4 сем.
     
Астрономия и астрофизика 3 сем. 3 сем.    
Aстрономия и популяризация на астрономията     4 сем.  
Геофизика 2 сем.
4 сем.
  2 сем.
4 сем.
 
Метеорология 3 сем.
5 сем.
  3 сем.
5 сем.
 
Физика на земята, атмосферата и океана 4 сем.   4 сем.  
Квантова електроника и лазерна техника 3 сем.      
Микроелектроника и информационни технологии 3 сем. 3 сем. 3 сем. 3 сем.
Ядрена енергетика и технологии 3 сем.
4 сем.
  5 сем.  
Оптометрия 2 сем.   6 сем.  
Аерокосмическо инженерство и комуникации 3 сем.      
Безжични мрежи и устройства - I 3 сем. 3 сем. 4 сем.
Безжични мрежи и устройства - II     4 сем. 4 сем.
Комуникационна и компютърна техника 3 сем.      
Комуникации и физична електроника 2 сем.      
Методология на обучението по физика и астрономия 2 сем.   3 сем.