Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Люба Димова Димова, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Люба Димова Димова за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Тема: Изследване на цунамигенни зони в Източното Средиземноморие

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Хараланов Рачев

 

Материали:

Рецензии:

Становища: