Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Докторантури / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ембие Юзеир Хасан – Тонева, Физически факултет

Зала А415, Физически факултет

 

Защита на докторска дисертация на редовния докторант Ембие Юзеир Хасан – Тонева за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Специалност: Физика на плазмата и газовия разряд
Тема: Определяне на потенциала на плазмата и ФРЕЕ в плазма за термоядрен синтез

Председател на научното жури: доц. д-р Стилиян Стилиянов Лишев

 

Материали:

Рецензии:

Становища: