Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Магистри / Прием / 2020/2021 уч.г.

   

Кандидатстване

- Прием в магистърските програми на Физическия факултет, започващи през зимния семестър на учебната 2020/2021 година
- Подаване на документи: онлайн от 08:00 часа на 17 август до 18:00 часа на 15 септември 2020 г.
- Платформа: https://phys.kmk.uni-sofia.bg (прочетете за начало Ръководство за потребителя)
- Такси и заплащане: онлайн и по банков път
- Изпит за всички магистърски програми (без МП „Оптометрия“) - на 16.09.2020 г. от 10.00 часа в зала А 205 на Физическия факултет
- Изпит за МП „Оптометрия“ - на 17.09.2020 г., 10 часа в зала А415 на Физическия факултет
- Кандидатстването за обучение срещу заплащане става изцяло по електронен път чрез електронизирана система на факултета до 18:00 часа на 28 септември 2020 г.
- Записването на студентите, приети в магистърска програма на основание държавна поръчка, се извършва във Физически факултет, А411 до 30.09.2020 г.
- Записването на студентите, приети в магистърска програма за обучение срещу заплащане, се извършва във Физически факултет, А411 на 9, 12 и 13.10.2020 г.

За летния семестър на учебната 2020/2021г. Физическият факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява прием на студенти в МП “Безжични мрежи и устройства” - I, срок на обучение 4 семестъра, задочна форма. Магистърската програма е към Професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“.

Приемът на студентите е на основание държавна субсидия и обучение срещу заплащане. Документите за конкурса се подават в деканата на ФзФ(дежурен инспектор) в периода от 20.01.2021 до 29.01.2021 г. Изпитният тест за кандидатстващите за места, субсидирани от държавата ще се проведе електронно на 02.02.2021 г. от 10 часа.

Подготовка

 

Обучение

 

Контакти

 

 

Прием - програми

 

 

Учебна 2020/2021 година

  • Професионално направление: 4.1 Физически науки

<< Специалност Физика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Оптика и спектроскопия   3 сем. редовна Оптика и спектроскопия » учебни програми
Теоретична и математическа физика   3 сем. редовна Теоретична физика
Физика на ядрото и елементарните частици   3 / 5 сем. редовна Атомна физика » маг. програма "ФЯЕЧ"
Плазмени технологии и термоядрен синтез   3 сем. редовна Радиофизика и електроника » Магистърски програми

<< Специалност Медицинска физика >>

Медицинска физика   3 / 4 сем. редовна

<< Специалност Астрофизика, метеорология и геофизика >>

Астрономия и астрофизика   3 сем. редовна Астрономия » магистърски програми
Aстрономия и популяризация на астрономията   4 сем. задочна Астрономия » магистърски програми
Геофизика   2 / 4 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » магистри
Метеорология   3 / 5 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » магистри
Физика на земята, атмосферата и океана   4 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » магистри

<< Специалност Инженерна физика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Квантова електроника и лазерна техника   3 сем. редовна Квантова електроника » маг. програма "КЕЛТ"
Микроелектроника и информационни технологии   3 сем. редовна / задочна Физика на твърдото тяло и микроелектроника » магистри

<< Специалност Ядрена техника и ядрена енергетика >>

Ядрена енергетика и технологии   3 сем. редовна Ядрена техника и ядрена енергетика » Обучение
  4 сем. редовна
  5 сем. задочна

<< Специалност Оптометрия >>

Оптометрия   2 сем. редовна Оптика и спектроскопия
  6 сем. задочна

 

  • Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника
Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Аерокосмическо инженерство и комуникации   3 сем. редовна файлова библиотека за програмата;
други езици: английски, руски
Безжични мрежи и устройства - I   3 / 4 сем. редовна / задочна файлова библиотека за програмата
Безжични мрежи и устройства - II   4 сем. задочна (платено) файлова библиотека за програмата

<< Специалност Комуникации и физична електроника >>

Комуникации и физична електроника   2 сем. редовна Радиофизика и електроника » Магистърски програми

 

  • Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучение по ...

<< Специалност Физика и математика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Методология на обучението по физика и астрономия   2 / 3 сем. редовна / задочна