Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Магистри / Прием / 2014/2015 уч.г.

   

Прием за 2014/2015 учебна година - предварителен прием

 

Прием за 2014/2015 учебна година - зимен семестър

 

Прием за 2014/2015 учебна година - летен прием

 

Справочник за магистрите във Физически факултет за учебната 2014/2015 г. Формат:

 

<< Специалност Физика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Оптика и спектроскопия   3 сем. редовна Оптика и спектроскопия » учебни програми
Теоретична и математическа физика   3 сем. редовна Теоретична физика
Физика на ядрото и
елементарните частици
  3 / 5 сем. редовна Атомна физика » маг. програма "ФЯЕЧ"
Космически изследвания   3 / 5 сем. редовна УЦКИТ » маг. програма
Термоядрен синтез и плазмени
технологии (проект FUSENET)
частично на английски език
  4 / 5 сем. редовна Оптика и спектроскопия
Твърдотелни нанотехнологии   3 сем. редовна Сайт на маг. програма; Катедра ФТТМЕ

<< Специалност Медицинска физика >>

Медицинска физика   2 / 3 сем. редовна Квантова електроника

<< Специалност Оптометрия >>

Оптометрия   6 сем. задочна Оптика и спектроскопия » учебни програми

<< Специалност Астрофизика, метеорология и геофизика >>

Астрономия и астрофизика   2 сем. редовна Астрономия » магистърска програма
Геофизика   2 / 4 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » магистри
Метеорология   3 / 5 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » магистри

<< Специалност Инженерна физика >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Квантова електроника и лазерна техника   3 сем. редовна Квантова електроника » маг. програма "КЕЛТ"
Микроелектроника и информационни технологии   3 сем. редовна / задочна Физика на твърдото тяло и микроелектроника » магистри
Безжични мрежи и устройства - I   3 / 4 сем. редовна / задочна файлова библиотека за програмата ;
Microw & Technique Laboratory
Аерокосмическо инженерство и комуникации   3 сем. редовна файлова библиотека за програмата;
други езици: английски, руски

<<Безжични мрежи и устройства (Технически науки;
професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”)>>

Безжични мрежи и устройства - II   4 сем. редовна / задочна (платено) файлова библиотека за програмата ;
Microw & Technique Laboratory

<< Специалност Ядрена техника и ядрена енергетика >>

Ядрена енергетика и технологии   3 сем. редовна Ядрена техника и ядрена енергетика » Обучение
  4 сем. редовна
  5 / 6 сем. задочна

<< Специалност Физика и математика >>

Методология на обучението по физика и астрономия   2 / 3 сем. редовна / задочна  

<< Специалност Комуникации и физична електроника >>

Магистърска програма   Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Комуникации и физична електроника   2 сем. редовна Радиофизика и електроника