Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Магистри / Прием / 2011/2012 уч.г. - магистърски програми

   

ВНИМАНИЕ!!! Информацията в тази страница важи само за приети магистри през минали учебни години.
За предстоящия прием на магистри, търсете ТУК

 

Справочник (анотации, контакти, връзки), формат:

Учебни планове

<< Специалност Физика >>

Магистърска програма Форма
на обучение
Учебен план
(Продължителност)
Медицинска физика редовна 2 сем.
3сем.
Оптика и спектроскопия редовна 3 сем.
Теоретична и изчислителна физика редовна 3 сем.
Теоретична и математическа физика редовна 3 сем.
Физика редовна 3 сем.
Физика на плазмата и термоядрен синтез редовна 2 сем.
Физика на плазмата редовна 4 сем.
Физика на твърдото тяло редовна 3 сем.
Физика на ядрото и
елементарните частици
редовна 3 сем.
5 сем.
Космически изследвания редовна 3 сем.
5 сем.
Оптометрия редовна 4 сем.
5 сем.
задочна 6 сем.
Термоядрен синтез и плазмени технологии
(проект FUSENET) - частично на английски език
редовна 4 сем.
5 сем.

<< Специалност Астрофизика, метеорология и геофизика >>

Магистърска програма Форма
на обучение
Учебен план
(Продължителност)
Астрономия и астрофизика редовна 2 сем.
Геофизика редовна 3 сем.
5 сем.
задочна 3 сем.
5 сем.
Метеорология редовна 3 сем.
5 сем.
задочна 3 сем.
5 сем.

<< Специалност Инженерна физика >>

Магистърска програма Форма
на обучение
Учебен план
(Продължителност)
Интегрална и дискретна оптоелектроника редовна 3 сем.
задочна 3 сем.
Квантова електроника и лазерна техника редовна 3 сем.
5 сем.
Микроелектроника и информационни технологии редовна 3 сем.
5 сем.
задочна 3 сем.
Безжични мрежи и устройства редовна 3 сем.
задочна 4 сем.
редовна (платено) 4 сем.
задочна (платено) 4 сем.
Физика на плазмата и плазмени технологии редовна 2 сем.

<< Специалност Ядрена техника и ядрена енергетика >>

Магистърска програма Форма
на обучение
Учебен план
(Продължителност)
Ядрена енергетика и технологии редовна 3 сем.
задочна 5 сем.
6 сем.

<< Специалност Физика и математика >>

Магистърска програма Форма
на обучение
Учебен план
(Продължителност)
Дидактика на физиката редовна 2 сем.
Методология на обучението по физика и астрономия редовна 3 сем.