Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   
 • Катедра Философия

Писменият държавен изпит ще се проведе на на 28.06.2021 г. от 9.00 часа в зала 63, сграда Ректорат. Устният изпит ще се проведе на 05.07.2021 г., от 9,00 часа в заседателна зала № 1, Ректорат, а защитите на дипломни работи - от 10,00 часа на 05.07.2021 г. в зала 1, Ректорат.

 • Катедра История на философията

Писмен изпит: присъствен на 28 юни 2021 г. от 9:00 ч. в 41 зала, Ректорат.

Устен изпит: присъствен на 5 юли 2021 г. от 10:00 ч. в 41 зала, Ректорат.

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 5 юли 2021 г. 14:00 ч. в електронната платформа MS Teams.

 • Катедра Логика, етика, естетика

Защита на дипломни работи Етика ще се проведат на 5 юли 2021 г. от 9,30 ч. в з. 21, Ректорат/ MS Teams.

Защита на дипломни работи Естетика ще се проведе на 5 юли 2021 г. от 11,30 ч. в з. 21, Ректорат/ MS Teams.

 • Специалност Психология - бакалавър

Писменият държавен изпит – на 28 юни 2021 г., от 09:00 до 13:00 в платформа Мудъл

 • Специалност Социология - бакалавър

Писмен държавен изпит на 12.07.2021 г. (понеделник) от 10:00 ч., з.300, бл.4, бул. „Цариградско шосе” № 125

Защита на дипломни работи: на 12.07.2021 и на 13.07.2021 г. от 9:30 ч., з.408, бл.4 ,бул. „Цариградско шосе” № 125

Резервна дата за защити на дипломни работи при явяване на повече студенти - 13.07.2021 от 9:30 ч., з.408, бул. „Цариградско шосе“ 125

 • Специалност Културология - бакалавър

Писмен изпит – 28 юни 2021 от 9.00ч. присъствено в кампус Изток , зала 54 на бл. 1, Цариградско шосе №125.

Защити на дипломни работи - ще се проведе на 5 юли от 9:00ч. /присъствено или онлайн в електронната платформа тиймс/, кампус Изток в зала 54 на бл. 1, Цариградско шосе №125.

 • Специалност Политология - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10,00 часа в зала 305, Цариградско шосе №125.

Устен изпит – 07.07.2021 г. от 10,00 часа в зала 300, Цариградско шосе №125.

Защита на дипломни работи ще се проведе на 5.07.2021 г. от 10,00 часа в зала 305, Блок 4, Цариградско шосе №125.

 • Специалност Публична администрация - бакалавър

Писменият държавен изпит (тест) – 28.06.2021 г. (понеделник) от 10:00 до 12:00 часа зала 500, бл. 4

Устният изпит ще се проведе 05.07.2021 г. (понеделник) от 10:00 часа, MS Teams

 • Специалност Библиотекознание, научна информация и културна политика - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 28.06.2021 г.(понеделник) от 9,00 часа, присъствено в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, ауд. 47.

Устният държавен изпит ще се проведе на 05.07.2021 г. (понеделник) -9,00 часа , присъствено, Блок 1, ауд. 53

Защитата на дипломни работи ще се проведе на 05.07.2021 г. (понеделник) от 9,00 часа – онлайн в Скайп.

 • Специалност Европеистика - бакалавър

Писмен държавен изпит - 19 юли /понеделник/ 2021 г. от 9.00 ч., присъствено на бул. “Цариградско шосе“ №125, кампус Изток, бл.4, ет.3, зала 300 / ет. 5, зала 500. Изпитът ще се проведе присъствено, по предварително изготвен график и при строго спазване на противоепидемичните мерки и предписания.

Устен държавен изпит: 26 юли /понеделник/ от 10.00 ч.,присъствено на бул. “Цариградско шосе“ №125, кампус Изток, бл.4, ет. 1, зала Яйце / ет.3, зала 300. Изпитът ще се проведе присъствено, по предварително изготвен график и при строго спазване на противоепидемичните мерки и предписания.

Конспект за държавния изпит на Европеистика

Магистърски програми

Културология

 • Културна антропология (за випуски до 2018)
 • Изкуства и съвременност (XX-XXI век)
 • Мениджмънт и социализация на културното наследство (за випуски до 2018)
 • История на жените и половете (МАТИЛДА)(на английски език)

Защити на дипломни работи - 7 юли 2021 г. 9:00ч., присъствено, кампус Изток в зала 410 на бл. 1, Цариградско шосе №125.

Политология

МП „МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА“, МП „ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ“ и МП „ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТИРАНЕ“ -

Защити на дипломни работи 6.07.2021 г. от 9,30 часа присъствено на адрес бул.“ Цариградско шосе“ 125, бл. 4, ет. 3, зала 300

МП "ПОЛИТИЧЕСКИ ПАТОЛОГИИ НА ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ" - Защити на дипломни работи 6.07.2021 г. от 9,30 часа онлайн

Социология

МП Политическа социология -

Защита на магистърски тези - 14.07.2021 г. (понеделник) от 13:00 ч. в zoom

МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси - Писмен държавен изпит – на 05.07.2021 г. (понеделник) от 9:00 ч.. в з.408 (бул. „Цариградско шосе“ 125, бл.4) Защита на магистърски тези на 05.07.2021 г. (понеделник) от 9:30 ч. в з.400 (бул. „Цариградско шосе“ 125, бл.4)

Психология

 • МП Трудова и организационна психология - задочно обучение - защитите ще се проведат на 8 юли 2021 г. (четвъртък), от 9:00 до 17:00 часа в платформа MS Teams.
 • МП Трудова и организационна психология - редовно обучение - защитите ще се проведат на 9 юли 2021 г. (петък), от 9:00 до 17:00 часа в платформа MS Teams.
 • МП Организационно поведение и консултиране на организацията - Защитите ще се проведат на 7 юли 2021 г. (сряда), от 11:00 до 17:00 часа в платформа MS Teams.
 • МП Организационна психология и кроскултурен мениджмънт - Защитите ще се проведат на 7 юли 2021 г. (сряда), от 9:00 до 11:00 часа в платформа MS Teams.
 • МП Клинична психология - Защитите ще се проведат на 30 юни 2021 г., 10.00 ч. 21 ауд., Ректорат
 • МП Социална и юридическа психология - Защитите ще се проведат на 29 юни 2021 г. от 11.00 ч. (онлайн "Наследство БГ“)
 • МП Детско-юношеска и училищна психология - Защитите ще се проведат на 05 юли 2021 г., от 10,00 часа, зала 63, Ректорат
 • МП Обща психология на английски език - Държавен изпит на 03 юли 2021 г., от 10:00 до 14:00, платформа MOODLE
 • МП Психология на здравето - Защитите ще се проведат на 08 юли 2021 г., от 10,00 часа, зала 63, Ректорат

Европеистика

 • МП Европейски проекти - Защити на магистърски тези – 01 юли 2021 г. от 10.00 ч., дистанционно в платформа Мудъл.
 • МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС- Защити на магистърски тези: 01.07.2021 г. от 10.00 ч., в Мудъл.
 • МП Е-Европа - Защити на магистърски тези – 01 юли 2021 г. от 10.00 ч., дистанционно в платформа Мудъл.

Публична администрация

Магистърски програми „Публична администрация“ (редовна и задочна форма), „Европейски публична администрация“ , „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие", "Публична администрация на английски език" - Защити на дипломни работи - 05 юли 2021 г. /понеделник/ от 10:00 часа в MS Teams

Библиотечно-информационни науки и културна политика

Защитите на магистърски тези ще се проведат на 05.07.2021 г. от 9,00 часа – онлайн в платформа Скайп.

Философия

МП "ФИЛОСОФИЯ" - Защитите на магистърските тези ще се проведат на 01.07.2021 г. от 11 часа в платформата Skype.

МП „ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат на 8 юли 2021 г., 11 часа, в зала 21/ онлайн в Мудъл.

МП „ФИЛОСОФИЯ“ с преподаване на английски език - Защити на магистърски тези: 12 юли от 10,00 часа в платформа ЗУУМ.

МП „ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ НА ФИЛОСОФИЯТА“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат на 09.07.2021г. от 10 ч. онлайн в MS Teams..

МП „ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ЕЗИКА“

МП "ФИЛОСОФИЯ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА" - Защити на магистърски тези – 08.07.2021 г. от 11,00 ч., зала 41, Ректорат/платформа Мудъл

Държавен практико-приложен изпит – 10 и 11.06.2021г. от 10 ч.

Реторика

МП „РЕТОРИКА“ - Защити на магистърски тези: 9 юли /петък/ 2021 г.от 10.00 ч. присъствено/, бул. Цариградско шосе, № 125, бл. 4, етаж I, зала 130