Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Кандидатстване - програми и конспекти за 2021/2022

   

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейски съюз, през учебната 2021/2022 г.

 

Професионално направление

 

 

 

(Брой)
редовно задочно
1. 1.1.

Теория и управление на образованието

(Образователен мениджмънт)

  1
2. 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Теория на възпитанието ) 1  
3. 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Педагогическо общуване ) 1  
4 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Електронно обучение ) 2  
5. 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Работа по европейски образователни проекти и програми )   1
6 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Оценяване в обучението ) 1  
7. 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Философия на образованието ) 2
8. 1.3. Педагогика на обучението по... ( Методика на обучението по български еизк и литература в началния етап на основната образователна степен ) 1
9. 1.3. Педагогика на обучението по... ( Методика на обучението по философски дисциплини) 1 1