Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Кандидатстване: 15.02.2022 г. - 14.04.2022 г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани
и граждани на Европейския съюз и на ЕИП,
през учебната 2021/2022 година
шифър професионално направление докторска програма (брой)
образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
1 1.2. Педагогика Логопедия  
2 1.2. Педагогика Специална педагогика
3 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 1
4 1.2. Педагогика Медийна педагогика 3
5 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (Теория на възпитанието)
6 1.2. Педагогика Сравнително образование 1
7 1.2. Педагогика Социална педагогика 1
8 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника 1 1
9 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии
10 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1
11 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по музика 3
12 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по изобразително изкуство 3

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз, платена форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

 

 

 

 

 

шифър

 

 

 

професионално
направление

 

 

 

докторска програма

 

образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
1 1.2. Педагогика Специална педагогика (с обучение на английски език) 5
2 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика
3 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика (Интеркултурно възпитание) с обучение на английски език 5
4 1.2. Педагогика Медийна педагогика (с обучение на английски език) 2
5 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението по музика (с обучение на английски език) 1
6 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език (с обучение на английски език)
7 1.3. Педагогика на обучението по… Методика на обучението в детската градина и началното училище по чужд език
8 1.3 Педагогика на обучението по… Методика на обучението по изобразително изкуство с обучение на английски език 1