Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Прием / Балообразуване

   

СПИСЪК на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването

 

Специалност ФАРМАЦИЯ

Състезателни изпити Състезателни изпити Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Изпит с коефициент 2:
1. Биология

 

+

Изпит с коефициент 2:
1. Химия

 

+

 

Биология

 

+

 

Химия

Специалност ХИМИЯ (редовна и задочна форма на обучение)

По избор:

С коефициент 3:
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда
2. Изпит по химия
3. ДЗИ по математика
4. ДЗИ по физика и астрономия
5. ДЗИ по биология и здравно образование

 

 

+

 

 

Химия

Специалност ЕКОХИМИЯ

По избор:

С коефициент 3:
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда
2. Изпит по химия
3. ДЗИ по математика
4. ДЗИ по физика и астрономия
5. ДЗИ по биология и здравно образование

 

+

 

Химия

Специалност ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ И СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ

По избор:

С коефициент 3:
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда
2. Изпит по химия
3. ДЗИ по математика
4. ДЗИ по физика и астрономия
5. ДЗИ по биология и здравно образование

 

 

+

 

 

Химия

Специалност КОМПЮТЪРНА ХИМИЯ

По избор:

С коефициент 3:
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда
2. Изпит по химия
3. ДЗИ по математика
4. ДЗИ по физика и астрономия
5. ДЗИ по биология и здравно образование

 

 

+

 

 

Химия

Специалност ЯДРЕНА ХИМИЯ

По избор:

С коефициент 3:
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда
2. Изпит по химия
3. ДЗИ по математика
4. ДЗИ по физика и астрономия
5. ДЗИ по биология и здравно образование

 

+

 

Химия

Специалност ХИМИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

По избор:

С коефициент 3:
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда
2. Изпит по химия
3. ДЗИ по математика
4. ДЗИ по физика и астрономия
5. ДЗИ по биология и здравно образование

+ Англ.
език

По избор:

С коефициент 3:
1. ДЗИ по английски език

+ Химия

Специалност ХИМИЯ И ИНФОРМАТИКА

По избор:

С коефициент 3:
1. ДЗИ по химия и опазване на околната среда
2. Изпит по химия
3. ДЗИ по математика
4. ДЗИ по физика и астрономия
5. ДЗИ по биология и здравно образование

 

 

+

 

 

Химия

* Забележка:

Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка