Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
 
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на занятията във ФХФ до края на зимния семестър

 

Уважаеми колеги,

На присъствен Факултетен съвет бе взето решение занятията на студентите от ФХФ да продължат в онлайн среда до 23.12.2021 г. Ако епидемичната обстановка позволява от 04.01.2022 г. се възобновяват присъствените занятия при спазване на заповедите на министъра на здравеопазването. При липса на „зелен сертификат“ от ваксинация, преболедуване или наличие на антитела е необходимо студентите и преподавателите да представят „зелен сертификат“ от антигенен тест.

Като декан на факултета се обръщам към всички колеги - преподаватели, студенти и служители с молба да направим възможното качеството на учебната работа да не пострада и да останем здрави и удовлетворени от това, което правим заедно.

 

проф. Тони Спасов

-----------------------------------

РАЗПИС НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ (зимен семестър 2021/2022 г., редовно обучение) за бакалавърски специалности, за специалност "ФАРМАЦИЯ" и за магистърски програми

Програмите не са окончателни и са възможни промени.

-----------------------------------

На 16.12.2021 г. ще се проведе изпит по Органична химия 1 и 2 ч. - 09:00 ч. тест, 14:00 ч. писмен изпит по въпроси от конспекта. По Органична химия 1 ч. могат да се явяват всички студенти от специалност Фармация, а по Органична химия 2 ч. само семестриално завършили студенти.
Всички студенти, които се явяват трябва да носят валиден зелен сертификат.

-----------------------------------

Молби за държавен изпит на специалност "Фармация" се приемат от 01.12.2021 до 14.01.2022 г, само по email.

-----------------------------------

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

На 22 и 23 ноември, 2021 г. се провежда 2-ро училище за млади учени в рамките на международния проект EXTREME, координиран от СУ “Св. Кл. Охридски“ и финансиран от Министерството на науката и образованието на Република България.

Темата на обучението е “Modelling, Simulation and Artificial Intelligence in Colloid and Interface Science” и то се провежда онлайн в платформата Microsoft Teams (2nd Extreme school). В него участват млади учени от трите партньорски организации на проекта, а именно Университета в Барселона, Испания, ETH-Zurich, Швейцария и СУ “Св. Кл. Охридски“, България.

Програмата може да бъде намерена тук . Достъпът е свободен за всички заинтересовани.

-----------------------------------

Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв. - Срокът за кандидатстване е до 11 декември 2021 г.

-----------------------------------

Българската народна банка (БНБ) обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2022 г. - документите на кандидатите се подават в срок до 19 декември 2021 г.

-----------------------------------

Научни изследвания на преподаватели от Катедрата по фармацевтична и приложна органична химия при Факултета по химия и фармация на Софийския университет са отразени в наскоро издаден учебник по органична химия на Националния автономен университет на Мексико. Глава първа на учебника „Реакции на електрофилно ароматно заместване“ съдържа библиография от 8 цитирани източника - четири учебника и четири статии от Лабораторията по компютърна химия и спектроскопия при факултета. Автори са проф. Борис Гълъбов, д-р Гергана Колева и колеги от Университета на Джорджия, САЩ.

-----------------------------------

Учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в сътрудничество с колеги от университетите в Кеймбридж и „Куин Мери“ (Великобритания), университета във Варшава (Полша) и два института в Китай публикуваха статия в престижното научно списание Nature Physics – едно от водещите световни издания в областта на физиката. В нея те описват нов клас от изкуствени микроботи (активни микро-частици), които подобно на биологичните клетки могат да се придвижват самостоятелно, черпейки енергия от околната среда. Частиците са наблюдавани за пръв път в Катедрата по инженерна и фармацевтична химия на Факултета по химия и фармация в СУ от д-р Диана Чолакова.

-----------------------------------

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

Студентски електронни карти в СУ

Заявяване на студентски карти за новоприети студенти за учебната 2021/2022 г.

Заявяване на студентски карти за студенти в горен курс на обучение за учебната 2021/2022 г.

Може да използвате дигиталния вариант на своите карти чрез мобилното приложение MyISIC, информация за което ще намерите на следния адрес: https://mailchi.mp/isic/tfpsq16d1z-2688070?e=[UNIQID]

-----------------------------------

Право на лиценз за продуктите на Office365 (Word, Excel, Power point, Microsoft Teams и др.) - указания за активиране от преподаватели, служители и студенти от Софийския университет

-----------------------------------

Таксата за издаване на читателска карта за библиотеката, в размер на 5 лв. за студенти от СУ “Св. Климент Охридски”, може да бъде платена и по банков път с превод по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”:

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 BIC: BNBGBGSD

Основание за плащане: Издаване на читателска карта за библиотеката

Платежното нареждане се представя на място в библиотеката.

-----------------------------------

На студентите, на които предстои дипломиране ще бъдат издавани електронни бележки в уверение на това, че не дължат книги на библиотеката. Необходимо е да ни изпратите трите си имена, факултетен номер, UL на ISIC карта или ИД на читателска карта (в случай, че имате такава) на някои от следните имейли: libchem@chem.uni-sofia.bg ; S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

-----------------------------------

Презаписване на заети книги чрез електронния каталог на библиотеката - http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/?func=find-a-0

Избирате Вход, на местата на ИД и парола въвеждате UL номер на ISIC или читателска карта. Избирате от менюто Моята читателска карта, кликвате на цифрата пред Заемания, в появилия се списък слагате отметка на учебника, който желаете да презапишите и избирате Поднови избраните. Срокът на заемане не трябва да е изтекъл. Имате право на еднократно презаписване през системата. За справки и въпроси: libchem@chem.uni-sofia.bg ; S.Kirilova@chem.uni-sofia.bg

-----------------------------------

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.