Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Гл.ас. Емил Стоянов / Публикации

   

I. Някои изследвания върху попадението на най-добрите женски отбори в Европа по волейбол. Сп. „ТренЬорска мисъл”, кн. 2, 1982 г. (в съавторство).

II. Някои изследвания върху попадението на най-добрите мъжки отбори в Европа по волейбол. Сп. „Въпроси на физическата култура” кн. 3, 1982 г. (в съавторство)

III. Някои изследвания върху нападението и защитата в съвременния волейбол. Сп.”ТренЬорска мисъл”, кн. 5, 1984 (в съавторство).

IV. Възрастови изменения в съдържанието на спортното самоопределяне при лекоатлети. Сп. „Въпроси на физическата култура”, кн. 10, 1984 г. (в съавторство).

V. Изследвания върху попадението на най-добрите волейболни отбори – мъже. Сп. „Въпроси на физическата култура”, кн. 10, 1984 г. (в съавторство).

VI. Изследвания върху попадението на най-добрите волейболни отбори - жени. Сп.”ТренЬорска мисъл”, под печат.

VII. Някои изследвания въху скоростно-силовите качества на младите волейболисти (13 – 18 год) – 1995 г. Научна Кноференция – БИИ.

VIII. Характеристика на съвременния волейбол. Годишник на СУ, 1991 г.

IX. Някои изследвания върху схематичната постройка на играта в нападение при волейбол. „Спорт и наука”. 1-1996 г.

X. Изследване на различни методики за обучение по волейбол със студентите от ВУЗ. „Спорт и наука”, 1999 г.

XI. За 10 спорта в 10 урока по 10 упражнения. Годишник на СУ, 1995 г.

XII. Психологически фактори за подбор на спортна ориентация. ЕЦНПКФКС – ВИФ „Г. Димитров”, 1987 г.

XIII. Ефективност на началния удар на състезателите по волейбол от елитни отбори на НСГ. Годишник на СУ, 2004 г.

XIV. Някои изследвания върху нападението на 8-те отбора от А – професионална лига по волейбол мъже в състезанията за волейболната купа на Република България, Годишник на СУ, 2010 г.

XV. Програма за профилирано обучение на студентите от ВУЗ. Годишник на СУ.

XVI. Анализ на степента на владеене на елемента блокада на 4-те отбора финалисти в Световната лига – Рим, 2004 г. Годишник на СУ.

XVII. Анализ на играта на отборите в защита и подсигуряване на блокадата на Световната лига, Москва, 2006 г. Наука и спорт.