Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Гл.ас. Александър Еленков / Приемно време

   

Сряда: от 14.00ч. до 16.00ч.

Петък: от 10.00ч. до 12.00ч.