Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Гл.ас. Александър Еленков / Контакти

   

стая 120

тел. 02/944 2749, 02/9308 435

e-mail: aleksandarelenkov@uni-sofia.bg