Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Новини / Гл.ас. Александър Еленков / График

   

 

9.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
Понеделник
А.Еленков
А.Еленков
А.Еленков
А.Еленков
Г.Игнатов
Г.Игнатов
Г.Игнатов
тренировка отбор-мъже Г.Игнатов
Вторник
Сряда
А.Еленков
А.Еленков
А.Еленков
тренировка отбор-жени А.Еленков
Четвъртък
Г.Игнатов
Г.Игнатов
Г.Игнатов
А.Еленков
А.Еленков
тренировка отбор-жени А.Еленков
Петък
Г.Игнатов
Г.Игнатов
Г.Игнатов
тренировка отбор-мъже Г.Игнатов