Начало / Университетът / Административна структура / Ректорски съвет

   

Ректор

проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
тел. 987 39 96, 9308 207
rector@uni-sofia.bg

 

Зам.-ректор
по учебната дейност - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"
Доц. д-р АНЕТА АНТОНОВА
стая 7
тел. 9308 595, 844 36 56
e-mail: a.antonova@vice-rector.uni-sofia.bg

 

Зам.-ректор
по учебната дейност - докторанти и продължаващо обучение
Доц. д-р ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ
стая 16
тел. 9308 528, 846 50 39
e-mail: valchev@vice-rector.uni-sofia.bg

 

Зам.-ректор
по научноизследователска и научна проектна дейност
Акад. проф. дфзн НИКОЛАЙ ВИТАНОВ
стая 18
тел. 9308 588
e-mail: vitanov@vice-rector.uni-sofia.bg

 

Зам.-ректор
по информационни дейности и академичен състав
доц. д-р ПЪРВАН ПЪРВАНОВ
стая 12
тел. 9308 423, 943 43 19
e-mail: pparvanov@vice-rector.uni-sofia.bg

 

Функционален ректор
административна дейност
Проф. д-р ВАСИЛ МАРИНОВ
стая 14
тел. 9308 597, 988 10 74
e-mail: vasil.marinov@vice-rector.uni-sofia.bg

 

Функционален ректор
международна дейност
Проф. д-р МАРИЯ СТОЙЧЕВА
стая 121А
e-mail: stoicheva@vice-rector.uni-sofia.bg

 

Функционален ректор
административни дейности (документооборот)
доц. д-р ТРАЯНА НЕДЕВА
стая 14
e-mail: nedeva@vice-rector.uni-sofia.bg