Начало / Университетът / Административна структура / Академичен омбудсман

   

Омбудсман: проф. д-р ВАЛЕНТИНА ПОПОВА /Юридически факултет/

e-mail: ombudsman@uni-sofia.bg

 

Нашумялата напоследък дума омбудсман е шведска и в буквален превод означава пратеник, посредник, лице, към което се отправят молби и оплаквания. В Швеция първият омбудсман е започнал работа през 1809 г., а у нас Гиньо Ганев заема поста си на парламентарен омбудсман през април 2005 г.
Почти неизвестен е фактът, че още през 2004 г. в Софийския университет встъпва в длъжност първият в България академичен омбудсман. Това става възможно благодарение на неоценимата помощ на фондация “Социален диалог”, която в сътрудничество с Демократичната комисия към посолството на САЩ в София реализира проекта “Прозрачност и гласност чрез академичен омбудсман”.

С какво се занимава академичният омбудсман
Академичният омбудсман на Софийския университет е институция, която като безпристрастен арбитър е призвана да разрешава конфликти и да осигурява поверителна и неформална подкрепа на студентите и преподавателите. В качеството си на посредник омбудсманът се застъпва за справедливо разрешаване на споровете и отстоява правата на членовете на академичната общност. Като съветник той информира и се стреми да отговори на индивидуални запитвания, когато заинтересованият или засегнат не знае как да постъпи в определена ситуация. В този смисъл на академичния омбудсман може да се гледа и като катализатор на промяната, понеже като разрешава вътрешни конфликти, той спомага за по-добрата работа на администрацията.

Основни принципи в работата на омбудсмана
Поверителност – омбудсманът няма право да разгласява информация за подадена жалба, както и за лицето, което е подало жалбата.
Безпристрастност – омбудсманът не може да заема страна в споровете, а е длъжен да провери обективните факти.
Независимост - омбудсманът не е подчинен на университетското ръководство, което гарантира неговата обективност и безпристрастност.

 

 

Писма и сигнали до Академичния омбудсман се подават в Деловодството на Университета в Ректората или на e-mail: delovodstvo@uni-sofia.bg