Начало / Студенти / Административно обслужване / Стипендии

   

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Подаването на заявления за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 8.00 ч. на 23 октомври 2023 г. до 18.00 ч. на 3 ноември 2023 г. съгласно „Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2023/2024 г.“ .

Кандидатстване за стипендии по успех:

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия по успех, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 23.10.2023 г. (понеделник) до 18.00 ч. на 3.11.2023 г. (петък)
 2. Класиране – 21.11.2023 г. (вторник).
 3. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 23.11.2023 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 4. Окончателно класиране – 28.11.2023 г. (вторник).

 

Кандидатстване за стипендии по успех за студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления:

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия по успех за обучение в специалност от приоритетно професионално направление, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 23.10.2023 г. (понеделник) до 18.00 ч. на 3.11.2023 г. (петък).
 2. Класиране – 21.11.2023 г. (вторник).
 3. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 23.11.2023 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 4. Окончателно класиране – 28.11.2023 г. (вторник).

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения (целогодишни):

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия без ограничения, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 23.10.2023 г. (понеделник) до 18.00 ч. на 3.11.2023 г. (петък).
 2. Задължително се прилагат в системата за кандидатстване за стипендия необходимите документи (сканирани), удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия.
 3. Класиране – 21.11.2023 г. (вторник).
 4. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 23.11.2023 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 5. Окончателно класиране – 28.11.2023 г. (вторник).

 

Кандидатстване за стипендии за студенти, приети по реда на междуправителствени спогодби и актове ва Министерски съвет (ПМС 103 и ПМС 228):

I. Студенти в ПЪРВИ курс

 1. Новоприети студенти, кандидатстващи за стипендия за чуждестранни студенти, се регистрират на адрес: https://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 23.10.2023 г. (понеделник) до 18.00 ч. на 3.11.2023 г. (петък).
 2. Класиране – 21.11.2023 г. (вторник).
 3. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 23.11.2023 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 4. Окончателно класиране – 28.11.2023 г. (вторник).

II. Студенти във ВТОРИ и ГОРЕН курс

 1. Студенти от втори и по-горен курс по ПМС 103 и 228 могат да кандидатстват за стипендия само, ако са положили всички изпити по учебен план от предходните два семестъра и имат среден успех не по-нисък от добър 4.00.
 2. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия, се регистрира на адрес: http://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 23.10.2023 г. (понеделник) до 18.00 ч. на 3.11.2023 г. (петък).
 3. Класиране – 21.11.2023 г. (вторник).
 4. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 23.11.2023 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.
 5. Окончателно класиране – 28.11.2023 г. (вторник).

 

Кандидатстване за стипендии за резултати от държавни зрелостни изпити:

 1. Всеки студент, приет в специалност от професионално направление „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“, завършил средно образование в годината на прием, кандидатстващ за стипендия за резултати от държавни зрелостни изпити, се регистрира на адрес: http://student.uni-sofia.bg с потребителското име и парола за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 23.10.2023 г. (понеделник) до 18.00 ч. на 3.11.2023 г. (петък)Задължително се прилагат в системата за кандидатстване за стипендия необходимите документи, удостоверяващи основанието за получаване на стипендия за резултати от държавни зрелостни изпити – сканирана диплома за средно образование (страницата с номера на дипломата и страницата с резултатите от държавните зрелостни изпити).
 2. Условия за кандидатстване за стипендия за резултати от държавни зрелостни изпити – студентите трябва да отговарят и на двете условия, посочени в т.3.1. и т.3.2.:

 

3.1. Съгласно условията по чл. 8б, ал. 1, т.1 от ПМС 90/2000 г.

 • индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование:

– за приетите през уч. 2020/2021 г. – равен или по-висок от 5,60;

– за приетите през уч. 2021/2022 г. – равен или по-висок от 5,57;

– за приетите през уч. 2022/2023 г. – равен или по-висок от 5,40;

– за приетите през уч. 2023/2024 г. – равен или по-висок от 5,24.

 • индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование:

– за приетите през уч. 2020/2021 г., както следва:

Математика 4,97
История и цивилизация 4,58
Физика и астрономия 4,83
География и икономика 4,03
Химия и опазване на околната среда 5,34
Цикъл „Философия“ 4,20
Биология и здравно образование 4,10
Английски език 5,22
Руски език 5,15
Немски език 5,46
Испански език 5,23
Френски език 4,98
Италиански език 5,34
Държавен изпит по професия за придобиване на степен на професионална квалификация 4,74

 

– за приетите през уч. 2021/2022 г., както следва:

Математика 4,84
История и цивилизация 4,45
Физика и астрономия 4,74
География и икономика 4,16
Химия и опазване на околната среда 5,33
Цикъл „Философия“ 4,38
Биология и здравно образование 4,14
Английски език 5,19
Руски език 5,15
Немски език 5,25
Испански език 5,38
Френски език 5,05
Италиански език 5,24
Държавен изпит по професия за придобиване на степен на професионална квалификация 4,67

 

– за приетите през уч. 2022/2023 г., както следва:

Математика 4,91
История и цивилизация 4,53
Физика и астрономия 4,43
География и икономика 4,16
Химия и опазване на околната среда 4,11
Философия 4,34
Биология и здравно образование 3,80
Английски език 5,07
Руски език 4,57
Немски език 5,03
Испански език 5,03
Френски език 4,37
Италиански език 5,14
Държавен изпит по професия за придобиване на степен на професионална квалификация – изпит/тест по теория на професията 4,49
Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – дипломен проект 4,98
Информатика 4,76
Информационни технологии 3,87
Музика 4,47
Изобразително изкуство 4,05
Предприемачество 3,88

 

– за приетите през уч. 2023/2024 г., както следва:

Математика 4,44
История и цивилизация 4,55
Физика и астрономия 4,79
География и икономика 3,87
Химия и опазване на околната среда 5,06
Философия 3,87
Биология и здравно образование 4,24
Английски език 5,06
Руски език 4,66
Немски език 5,02
Испански език 4,87
Френски език 4,90
Италиански език 4,98
Информатика 4,88
Информационни технологии 4,14
Музика 4,49
Изобразително изкуство 4,34
Предприемачество 4,21
Държавен изпит по професия за придобиване на степен на професионална квалификация – писмена работа по теория на професията + практика 4,40
Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – писмен тест по теория на професията + практика 4,73
Държавен изпит по професия за придобиване на степен на професионална квалификация – дипломен проект 4,97
Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – практика 3,88

 

или

3.2. Съгласно условията по чл. 8б, ал. 1, т.2 от ПМС 90/2000 г.

 • индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е равен или е над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование:

– за приетите през уч. 2020/2021 г. – равен или по-висок от 4,40;

– за приетите през уч. 2021/2022 г. – равен или по-висок от 4,33;

– за приетите през уч. 2022/2023 г. – равен или по-висок от 4,36;

– за приетите през уч. 2023/2024 г. – равен или по-висок от 4,23.

 • индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Математика, Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 на сто от най-високи резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование:

– за приетите през уч. 2020/2021 г. – равен или по-висок от:

Математика - за първите 30% 5,70
Физика и астрономия - за първите 30% 5,70
Химия и опазване на околната среда - за първите 30% 5,86

 

– за приетите през уч. 2021/2022 г. – равен или по-висок от:

Математика - за първите 30% 5,58
Физика и астрономия - за първите 30% 5,65
Химия и опазване на околната среда - за първите 30% 5,92

– за приетите през уч. 2022/2023 г. – равен или по-висок от:

Математика - за първите 30% 5,52
Физика и астрономия - за първите 30% 5,16
Химия и опазване на околната среда - за първите 30% 4,50

 

– за приетите през уч. 2023/2024 г. – равен или по-висок от:

Математика - за първите 30% 5,00
Физика и астрономия - за първите 30% 5,46
Химия и опазване на околната среда - за първите 30% 5,75

4. Класиране – 21.11.2023 г. (вторник).

5. Жалби и възражения се подават по електронен път на адрес delovodstvo@uni-sofia.bg до 18.00 ч. на 23.11.2023 г. (четвъртък). Постъпили след 18.00 ч. жалби няма да бъдат разгледани.

6. Окончателно класиране – 28.11.2023 г. (вторник).

 

В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА СТИПЕНДИИ СТУДЕНТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОСОЧВАТ ЛИЧНА БАНКОВА СМЕТКА