Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с един конкурсен изпит / Руски език

   

С този изпит може да се кандидатства за следните специалности:

Философия;
Психология;
Социология;
Културология;
Политология;
Публична администрация;
Философия (на английски език);
Педагогика;
Социални дейности;
Неформално образование;
Българска филология;
Славянска филология;
Руска филология;
Балканистика;
Френска филология;
Испанска филология;
Италианска филология;
Португалска филология;
Класическа филология;
Новогръцка филология;
Унгарска филология;
Румънска филология;
Тюркология;
Арабистика;
Иранистика;
Китаистика;
Индология;
Японистика,
Кореистика;
Арменистика и кавказология;
Комуникационен мениджмънт;
Предучилищна и начална училищна педагогика;
Предучилищна педагогика и чужд език;
Начална училищна педагогика и чужд език;
Социална педагогика;
Специална педагогика;
Логопедия;
Медийна педагогика и художествена комуникация.