Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с един конкурсен изпит / Математика І и/или Математика ІІ

   

С този изпит може да се кандидатства за следните специалности:

Философия;
Социология;
Политология;
Публична администрация;
Библиотечно-информационни науки;
Публични информационни системи;
Философия (на английски език);
Математика;
Информатика;
Приложна математика;
Математика и информатика;
Компютърни науки;
Софтуерно инженерство;
Информационни системи;
Статистика;
Физика;
Инженерна физика;
Ядрена техника и ядрена енергетика;
Физика и математика;
Астрофизика, метеорология и геофизика;
Физика и информатика;
Медицинска физика;
Комуникации и физична електроника;
Квантова и космическа теоретична физика;
Фотоника и лазерна физика;
Оптометрия;
Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език);
Компютърно инженерство;
Учител по природни науки в основна степен на образованието;
Химия,
Химия и информатика;
Компютърна химия;
Инженерна химия и съвременни материали;
Геология;
Геопространствени системи и технологии;
Комуникационен мениджмънт;
Икономика и финанси;
Стопанско управление;
Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)