Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с един конкурсен изпит / География

   

С този изпит може да се кандидатства за следните специалности:

Политология;
Библиотечно-информационни науки;
Публични информационни системи;
История и география;
Педагогика;
Социални дейности;
Неформално образование;
География и биология;
География;
Геология;
География и английски език;
Геопространствени системи и технологии;
Предучилищна и начална училищна педагогика;
Социална педагогика;
Специална педагогика;
Логопедия;
Физическо възпитание и спорт.