Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с един конкурсен изпит / Биология

   

С този конкурсен изпит може да се кандидатства за следните специалности:

Оптометрия;
Учител по природни науки в основна степен на образованието;
Екохимия;
Биология;
Молекулярна биология;
Екология и опазване на околната среда;
Биотехнологии;
Биология и химия;
География и биология;
Биомениджмънт и устойчиво развитие;
Биология и английски език;
Агробиотехнологии;
Геология;
Физическо възпитание и спорт;
Медицинска сестра;
Медицинска рехабилитация и ерготерапия.