Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Прием за учебната 2021-2022 г. / Стопански факултет - допълнителни изисквания към подаваните документи

   

 

Допълнителни изисквания за подаване на документи
по ДП "Икономика и икономическа политика":

 

1. Мотивационно писмо за участие в конкурса в рамките на около 2-3 стр., с което кандидатът представя своите академични интереси и силни страни, намерения и цели при кандидатстването за докторантура в ДП „Икономика и икономическа политика".

2. Писмена научна разработка на кандидата от максимум 25 стандартни компютърни страници. Разработката може да бъде курсов проект, глава/част от дипломна работа или магистърска теза, както и научна публикация.