Начало / Образование / Докторантури / Български граждани и граждани на страни-членки на ЕС / Прием за учебната 2021-2022 г. / Философски факултет - допълнителни изисквания към подаваните документи

   

Европеистика

 

Медийна политика и право на ЕС , Политологични изследвания на ЕС, Политологични изследвания на ЕС – европейска идентичност,

 • автобиография;
 • мотивационно писмо;
 • допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): извадка от писмена научна работа на кандидата (до 3000 думи) или негова научна публикация, която се прилага в целия й обем.

Европеистика (Политика на разширяване на ЕС)

 • автобиография;
 • мотивационно писмо;
 • допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): научна публикация, която се прилага в целия й обем; изследователски анализ в доклад от проучване на държавна или неправителствена институция и др

 

 

Политология

Всички политологии са с един конспект, в който има тематични полета за отделните области

 • CV;
 • мотивационно писмо;
 • допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): извадка от писмена научна работа на кандидата (до 3000 думи) или негова научна публикация, която се прилага в целия й обем.

 

 

Психология

Обща психология (Експериментална психология) и Обща психология (Психодиагностика) са с един конспект, ще държат изпит в едни ден и ако има кандидатстващи и за двете – може с една такса

Документи

Освен изискваните от СУ документи, кандидатите трябва да представят свой проект за дисертационен труд, разработен в рамките на до 5 страници, формат А4, в който приблизително са разпределени изследователските дейности по години (за всяка от 3-те години на редовната докторантура).

 

 

Социология

1. CV. То трябва да включва академично образование, професионален опит, чуждоезикови познания, детайли за предишен изследователски опит и научни публикации, ако има такива.

2. Мотивационно писмо за участие в конкретния докторантски конкурс. С мотивационното писмо от около 2-3 стр. (няма фиксиран обем) кандидатът представя своите академични интереси и силни страни; намерение и цели при кандидатстването за докторантура в избраната област.

3. Писмена научна работа на кандидата от максимум 45000 знака (25 стандартни страници от по 1800 знака): курсова работа, глава/част от дипломна работа или магистърска теза, научна публикация.

По желание кандидатът може да представи своя разработка, свързана с планирания дисертационен проект или самия проект.

 

 

Публична администрация

Необходими документи:

1. Подробно академично CV. То трябва да включва:

 • академично образование;
 • професионален опит и/или учебни стажове по специалността,
 • чуждоезикови познания;
 • предишен изследователски опит и научни публикации, ако имате такива;
 • лични интереси и участия.

2. Мотивационно писмо за участие в конкретния докторантски конкурс.

С мотивационното писмо от около 2 стр. (няма фиксиран обем) се представяте пред комисията. Моля, опишете в него :

 • Образователния си и професионален път;
 • Вашите академични интереси и силни страни;
 • Вашето намерение и цели при кандидатстването Ви за докторантура в избраната област.

3. По желание кандидатът може да предостави на разположение една своя писмена научна работа от максимум 45000 знака (25 стандартни страници): курсова работа, глава/част от дипломна работа или магистърска теза, научна публикация.

 

 

ФИЛОСОФИЯ

Философия в средните училища

 • CV;
 • мотивационно писмо;
 • допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): извадка от писмена научна работа на кандидата (до 3000 думи) или негова научна публикация, която се прилага в целия й обем.