Начало / Новини / Новини и събития / Студентите на Азербайджанския център участваха в литературна вечер, посветена на Новруз и Световния ден на поезията

   
Студентите на Азербайджанския център участваха в литературна вечер, посветена на Новруз и Световния ден на поезията

На 21 март 2023 г. се проведе литературно-поетична вечер, посветена на азербайджанския празник Новруз и Световния ден на поезията. Събитието, организирано от Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Културния център "Люлин" – Столична община, се проведе в сградата на Културния център "Люлин".

На събитието присъстваха поети от Литературния клуб "Люлин" и други любители на поезията. То бе открито от ръководителя на Културния център Йорданка Костова, която отбеляза, че вечерта е посветена на три празника: Световния ден на поезията, Пролетното равноденствие и азербайджанския празник Новруз.

10

Също така тя посочи, че събитието е част от юбилейните чествания на центъра и като на един от партньорите в тези чествания подари на Центъра за азербайджанския език и култура медал "30 години Културен център "Люлин". Г-жа Костова разказа и за българския празник Благовец, свързан с възраждането на природата, като намери много общи черти с азербайджанския Новруз и направи няколко сравнения на обичаите.

3
7

Г-жа София Шигаева-Митреска, директор на Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет, сподели, че трихилядолетните традиции на Новруз се различават в различните страни и региони, но за азербайджанците това е много специално честване, което продължава един месец. Тя разказа за празничната трапеза на Новруз, за символиката й и изтъкна, че през 2009 г. Новруз е вписан в Представителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО, а през 2010 г. Общото събрание на ООН обяви 21 март за Международен ден на Новруз.

2

Самата литературно-поетична вечер бе открита от ръководителя на Литературния клуб Димитър Милов, който покани всички присъстващи поети да прочетат собствените си творения, за да бъдат отбелязани тези празници. Присъстващите чуха повече от 30 стихотворения.

8

В рамките на събитието студентите-тюрколози Саша Здравкова, Преслав Цанев и Йолина Петрова рецитираха стихотворенията на азербайджанските поети Низами Гянджеви, Гусейн Джавид, Мирза Алекбер Сабир за пролетта и Новруз байрам на азербайджански език, а Никол Георгиева и Мелиса Рамадан изпълниха азербайджански народни танци.

5

В края на събитието гостите се почерпиха с традиционните азербайджански сладкиши за Новруз и азербайджанския чай, както и с погача за Благовещение.

Снимки: Център за азербайджански език и култура