Начало / Новини / Новини и събития / Първите студенти, успешно завършили курс по презентационни умения в рамките на проект „МОДЕРН-а“, получиха удостоверения

   
Първите студенти, успешно завършили курс по презентационни умения в рамките на проект „МОДЕРН-а“, получиха удостоверения

В Историческия факултет се състоя официалното връчване на сертификатите на първите успешно завършили обучение по презентационни умения студенти. Те получиха своите сертификати от проф. Елиза Стефанова, заместник-ректор по информационни дейности и академичен състав на Софийския университет и ръководител на проект „МОДЕРН-А“, и доц. Силвия Цветанска от Факултета по педагогика на Софийския университет, координатор Управление на качеството в проекта.

Проф. Елиза Стефанова отбеляза, че дейностите по проекта имат силно въздействие върху преподавателите, студентите, докторантите и младите учени като повишават качеството на обучението и изграждат модерни програми и широка мрежа за научни контакти и трансфер на иновации.

1-20230314_151109

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха създадени студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност. През месец януари се проведоха първите обучения за студенти от Софийския университет в подкрепа на кариерната им реализация чрез развиване на презентационни умения. В обучението участваха студенти от Историческия факултет от специалностите „История и философия“ и „История и география“.

1-20230314_152159

Обучението е осъществено с подкрепата на проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в частта й за модернизация за висшето образование, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

1-20230314_152258
1-20230314_152602