Начало / Новини / Новини и събития / Научна конференция „Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание“

   
Научна конференция „Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание“

На 20 март 2023 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе научната конференция „Проф. Анастас Иширков – географията и интердисциплинарното научно знание“. Тя е посветена на 125-та годишнина от първата академична лекция по география, 135 г. от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 60 г. от отделянето на Геолого-географския факултет от Биолого-геолого-географския факултет.

Конференцията бе открита от проф. д-р Климент Найденов, декан на Геолого-географския факултет, а неин модератор беше гл. ас. д-р Надежда Жечкова.

Събитието стартира с публична лекция на главния архитект на София арх. Здравко Здравков на тема: „Управление на пространственото планиране на Столична община“. Арх. Здравков подчерта, че специалностите в Геолого-географския факултет са неразделна част от управлението на градските системи. Бяха коментирани множество въпроси, свързани с достъпността, обществения транспорт, проблеми, свързани развитието на Столична община и много други.

1-ГГФ-1

Проф. д-р Климент Найденов и доц. д-р Тони Трайков представиха „Академик Иширков - кратка биография“, в която направиха опит да съобщят нови факти за бележития учен.

1-12

Доц. д-р Пламен Патарчанов и колегите му от катедра „Социално-икономическа география“ обрисуваха емоционален образ на Академика чрез доклад на тема: „Вечният Иширков“.

1-ГГФ-3

Доц. д-р Мая Василева представи доклад на тема: „Интердисциплинарното преподаване на география – примерна дидактико-методическа интерпретация“, който също предизвика много дискусии, съчетаващи както критичност, така и градивност по отношение на съвременното разбиране за преподаването на география през призмата на класическото й осмисляне в лекциите на проф. Иширков.

1-ggf

Доц. д-р Ахинора Балтакова ангажира вниманието на преподаватели и студенти с доклад на тема „Специализираните геоморфоложки трудове на Анастас Иширков – основоположникът на българската география“.

1-1

Доц. Балтакова показа и интересни документи свързани с проф. Иширков от библиотеката на своя баща, покойния проф. Батаков.

1-GGF

Изключителен интерес предизвика доц. д-р Павел Павлов (Богословски факултет), който представи Академика през погледа на един богослов с темата "Българската църква в изследванията на проф. А. Иширков". Емоционалният разговор породен от изказването му свързано с интердисциплинарността на изследванията на проф. Иширков и необходимостта и нашите съвременници да я продължат, премина в дискусия за бъдещето на студентите и идеята за развитие на агиогеография.

1GGF-1

Конференцията продължи с изказване на гл.ас. д-р Калоян Цветков и д-р Цветан Й. Радулов (Научен архив на БАН) с доклад на тема „Проучването на пътеписите за Османската империя и дейността на Анастас Иширков“.

1-GGF-2

Със задълбочено изказване на доц. д-р Петко Христов (ИЕФЕМ-БАН) свързано с място и ролята на учениците на проф. Иширков в развитието на географското и етнографско познание и интелектуалното развитие на обществото в началото на 20 в. завърши научната част на събирането.

1-GGF-3

Проф. д-р Марияна Николова, проф. д-р Климент Найденов, доц. д-р Методи Иванов представиха на изложбата "125 г. от първата академична лекция по география", с което дадоха начало и на нова дискусия за бъдещето на Географията в дискурса на миналите и съвременни възгледи на Учителите и на нас - техните ученици.