Начало / Новини / Новини и събития / Факултетът по класически и нови филологии и Държавният културен институт подписаха споразумение за сътрудничество

   
Факултетът по класически и нови филологии и Държавният културен институт подписаха споразумение за сътрудничество

В Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в присъствието на деканския съвет на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Мадлен Данова, декан на факултета, и Снежана Йовева-Димитрова, директор на Държавния културен институт към министъра на външните работи, подписаха споразумение за сътрудничество.

В документа се предвижда възможност за по-тясно свързване между двете институции и провеждането на учебни стажове на студенти от Факултета в Държавния културен институт, по-специално от магистърските програми "Културни връзки и геополитика на ЕС" и „Европа и Азия: културна дипломация и геополитика на ЕС“, както и на студенти от други бакалавърски програми и специалности на факултета, които изучават предмети, свързани с културната медиация и културната дипломация и техните външнополитически измерения.

1-1

Ще се организират тематични посещения и запознаване на студентите с Художествения фонд и работата по него като инструмент на културната дипломация. Предвижда се да се засили и професионалното взаимодействие, организиране на лекции, семинари, подготовка на съвместни научни изследвания в сферата на културната дипломация и културния мениджмънт и обмен на разработки по определени теми.

1-2