Начало / Новини / Конкурси / Архив / Втори конкурс за написване на студентско историческо есе

   

Българската група за изследване на историята на жените/половете (член на Световната федерация за изследване историята на жените/половете – IFRWH, www.ifrwh.com), Европейската магистърската програма по история на жените и пола (МАТИЛДА) към Философски Факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (www.univie.ac.at/matilda и http://www.phls.uni-sofia.bg/downloads/2009ma/32.pdf) и Българската асоциация на университетските жени, БАУЖ (член на IFUW, www.bauw.hit.bg) организират

Втори конкурс за написване на студентско историческо есе на тема: Жени, пол и мълчанията на историята – II

Повече информация