Начало / Новини / Конкурси / Архив / СУ “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за специалист техническа помощ при създаване на е-съдържание и разработване на е-услуги за работа по проект

   

Схема: BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Договор: BG051PO001-4.3.04 - 0023

Име на проект: Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Бенефициент: СУ „Св. Климент Охридски“ - Стопански факултет

 

ОБЯВА

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурс по проект “Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” по договор №BG051PO001-4.3.04 – 0023 за специалист техническа помощ при създаване на е-съдържание и разработване на е-услуги.

Изисквания към кандидатите: завършено минимум средно образование; най-малко две години релевантен опит; добра компютърна грамотност.

Специалистът ще осъществява ежедневна техническа поддръжка при създаване на електронно учебно съдържание и провеждане на дистанционно обучение; ефективно ще обслужва всички електронни услуги относно предоставяне на електронно дистанционно обучение, включително дейностите, свързани с използването на виртуалната класна стая; ще издава документи на студентите и преподавателите; ще изготвя преподавателски екипи за първия и втория семестър на учебната година; ще съставя учебна програма за дистанционната форма на обучение и др.

Подробна длъжностна характеристика ще бъде предоставена на одобрените по документи кандидати.

Условия на труд: срочен трудов договор и всички условия по Кодекса на труда.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Необходими документи: автобиография, диплома за завършено образование и трудова книжка.

Документи се приемат от 01 до 14 февруари 2013 г. в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15, тел. 987-36-34