Начало / Новини / Конкурси / Архив / СУ "Св. Кл. Охридски" - Философски факултет търси да назначи експерти за работа по проект

   

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” търси да назначи двама експерти по проект „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ по договор №BG051PO001-4.3.04–002.

 

Изисквания към кандидатите:

  • висше образование; най-малко пет години релевантен опит;
  • компютърна грамотност, необходими за изпълнение на долуописаните задължения;
  • владеенето на английски език е предимство.

Експертите ще разработват електронно учебно съдържание по една от следните дисциплини:

  • „Публични партньорства – история и актуални проблеми на неправителствения сектор в България“;
  • „Ритуализация в политиката“.

Подробна длъжностна характеристика ще бъде предоставена на одобрените по документи кандидати.

Условия на труд: срочен трудов договор и всички условия по Кодекса на труда.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Необходими документи: автобиография, диплома(и) за завършено образование и трудова книжка.

 

Документи се приемат от 25 до 29 март 2013 г. в Ректората, стая 108, София 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15, тел. 987-36-34.