Начало / Новини / Конкурси / Архив / Стипендия, отпусната от правителството на Република Корея

   

Министерството на образованието, младежта и науката обявява конкурс за една стипендия, отпусната от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български гражданин в корейски университет в образователно-квалификационната степен „бакалавър” от 2011 година

Обучението е с обща продължителност 5 години, считано от м. март 2011 година. То включва и едногодишен подготвителен курс по корейски език. Кандидатите не могат да избират специалности, за които срокът на обучение надвишава 4 години (Медицина, Дентална медицина, Архитектура и др.).

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Корейската страна осигурява на одобрения кандидат:

  • Освобождаване от такси за обучение;
  • Месечна стипендия в размер на 800 000 вона;
  • Двупосочен самолетен билет до Република Корея;
  • Медицинска застраховка по време на обучението и др.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

1. Да са български граждани, здрави физически и психически;

2. Да не са навършили 25 години към 1 март 2011 г.;

3. Да са завършили средното си образование с много добър успех;

4. Да са студенти в първи курс, редовно обучение в български държавни висши училища през учебната 2010/2011 г.

5. Да не са се обучавали в бакалавърска степен в Република Корея;

6. Да не са ползвали стипендия на правителството на Република Корея;

7. Предимство при класирането ще имат кандидатите, владеещи добре корейски или английски език.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление за участие в конкурса до дирекция „Висше образование” в свободна форма с посочени домашен адрес, телефони и e-mail;

2. Копие от личната карта;

3. Автобиографична справка;

4. Мотивационно писмо;

5. Документ за владеене на корейски език или международно признат документ за владеене на английски език;

6. Уверение от висшето училище, съдържащо специалността, курса, формата на обучение и успеха от кандидатстудентските изпити;

7. Копие от дипломата за средно образование;

8. Декларация от кандидата, че сам ще осигури визовите и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че ежегодно ще удостоверява с документ пред МОМН и пред българското висше училище, в което е приет, че е изпълнил учебните си задължения към чуждестранното висше училище.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 8 декември 2010 г. включително.

Комисията за конкурса ще проведе събеседване с всеки кандидат на 10 декември 2010 г. от 10.00 ч. в МОМН.

Съгласно изискването на корейската страна МОМН ще номинира трима кандидати. Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Одобреният от корейската страна кандидат следва да има готовност да пристигне в Република Корея не по-късно от 28 февруари 2011 година.

Кандидатите могат да намерят полезна информация на следните адреси:

www.kosnet.go.kr; www.studyinkorea.go.kr; www.mofat.go.kr; http://korea.net; http://immigration.go.net