Начало / Новини / Конкурси / Архив / Стипендии “В. И. Вернадски” за 2010

   

По предложение на "Овергаз", от 2006 г. Неправителственият екологичен фонд “В.И. Вернадски” отпуска две стипендии за български студенти, обучаващи се в сферите на екологията и газоснабдяването.

Месечният размер на студентската стипендия е - 3 000 рубли (приблизителната равностойност на 140 лв.), като стипендията се присъжда за срок от една година.

Кандидатите се оценяват от регионална конкурсна комисия към МГУ „Св. Иван Рилкси”, определена от Фонд „В.И.Вернадски”.

Заявленията за участие се изпращатт на адрес: гр. София 1407, ул”Филип Кутев” 5, „Овергаз Инк.” АД, Дирекция „Развитие на човешките ресурси”, както и на e-mail: personal@overgas.bg.

Крайният срок за кандидатстване е 15.02.2010 г. За документи изпратени по пощата важи датата на пощенското клеймо.