Начало / Новини / Конкурси / Архив / Софийският университет обявява конкурс за финансиране на полярни научни изследвания – 2018 г.

   

Срокът за кандидатстване е до 17:00 часа на 4 юли 2018 г.

 

Във връзка с изпълнението на Националната програма за полярни изследвания 2017-2021 (НППИ), приета с Решение № 718 от 29.08.2016 г. на Министерския съвет, Националният център за полярни изследвания към Софийския университет обявява конкурс за финансиране на полярни научни изследвания – 2018 г.

Ще бъдат подкрепени проекти в следните научни области, определени в Националната програма за полярни изследвания:

  1. Науки за земята
  2. Биология и екология
  3. Медицина
  4. Геодезия, картография и ГИС
  5. Океанографски науки
  6. Инженерни науки
  7. Хуманитарни науки

 

Документи за конкурса можете да изтеглите от тук

Кандидатите от СУ могат да изтеглят общоприложимите за Университета от тук

 

Срокът за кандидатстване е до 17:00 часа на 4 юли 2018 г.

(считано по датата на получаване в деловодството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“)