Начало / Новини / Конкурси / Архив / Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 г. в чуждестранни висши училища в Белград, Сърбия; Киев, Украйна; Форли, Италия и Познан, Полша

   

Срок за подаване на документите: 21 август 2020 г.

 

Обява

Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125

Към него са приложени Формуляр и Заявление за участие в процедурата.

 

Кандидатите за преподаватели следва до 21 август 2020 г. (петък) да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.